การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 4 ครั้ง