การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เทคนิคการเรียนการสอน)
3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอ่านแล้ว 8 ครั้ง