สร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม MindMaple Lite
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Amornrat Makbodee สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง

MindMaple เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังความคิด หรือ Mind Map ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการหรือบริหารความคิดให้เป็นระเบียบแบบแผน โดยโปรแกรม MindMaple Lite ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ในงานต่าง ๆ ทั้งการจัดการโครงการ การระดมความคิด การจัดการตาราง การสร้างงานนำเสนอภาพ และการแบ่งปันความคิด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac การใช้งานโปรแกรมนั้นมีเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างแผนผังความคิดอย่างครบครัน ทั้งเครื่องมือในการเพิ่มโหนดลูก การปรับแต่งโหนดต่าง ๆ ซึ่งสามารถปรับแต่งข้อความหรือกรอบของข้อความ รวมถึงการแทรกไอคอนลงในแผนผัง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อยู่ในแผนผังได้ สำหรับการบันทึกไฟล์นั้นสามารถเลือกบันทึกได้หลายรูปแบบ เช่น .doc, .xls, .ppt, ไฟล์รูปภาพ เช่น .jpeg, .png, .gif เป็นต้น หากท่านใดสนใจและอยากนำโปรแกรมไปใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.mindmaple.com