ฟังก์ชัน FLOOR() ใน Excel
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Kanjana Sukplang สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 3 ครั้ง

ไม่เคยได้ใช้ฟังก์ชันนี้ของ Excel มาก่อนเลย แต่พอดีได้ทำเอกสารที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่จำเป็นต้องตัดจำนวนตัวเลขให้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ในหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการตัดให้ตัวเลขดังกล่าวลงท้ายด้วยเลขศูนย์ในหลักที่ต้องการ เช่น 1000, 5000, 10000 ก็เลยมาเจอฟังก์ชัน FLOOR() ซึ่งน่าจะเหมาะกับการนำไปใช้ในการทำข้อมูลเอกสารด้านงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง ลองนำไปใช้นะคะ ฟังก์ชัน FLOOR() ใช้ในการนำตัวเลขจำนวนที่ได้มาปรับเป็นตัวเลขจำนวนใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลงท้ายเป็นเลขศูนย์ตามที่กำหนด เช่น ปรับในหลัก 1000, 5000, 10000 วิธีใช้ฟังก์ชัน FLOOR() FLOOR(number,significance) number เลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปรับตามเงื่อนไข significance ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการปรับ ได้แก่เลขจำนวนที่ต้องการ เช่น 1000, 5000, 10000 ถ้ายังงงๆ ลองมาดูตัวอย่างกันให้เห็นชัดๆ และลองนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กันนะคะ