ปัญหาทางกฎหมายกับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลในประเทศไทย
29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อาจารย์สุพรรณี สวนอินทร์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

ปัญหาทางกฎหมายกับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลในประเทศไทย