การ Dump SQL File ด้วยโปรแกรม Navicat
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นันท์นภัส วงษ์กุลชัยชนะ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

          เนื่องจากข้าพเจ้าต้อง การ Dump SQL File และต้องการแต่โครงสร้างของ Table นั้นๆ ไม่ต้องการข้อมูลด้วยโปรแกรม Navicat แต่เวอร์ชั่นที่ใช้งานไม่มี Option ให้เลือกว่าต้องการแค่โครงสร้าง หรือต้องการทั้งหมดของฐานข้อมูล จึงต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้

          1. คลิกขวา ที่ Schema

          2. คลิกเลือกที่ Data Transfer...

 

 

          3. คลิกเลือก Advanced

 

          4. ที่ Record Option ให้เอาเครื่องหมายถูก (/) ที่ Insert records ออก หากต้องการ Dump SQL ที่ไม่ต้องการข้อมูลในตารางมาด้วย ตามกรอบสีแดง

 

          5. จากนั้นคลิกปุ่ม Start

          6. คลิก OK

          7. โปรแกรมก็จะทำการ Dump SQL File ให้

 

          8. จะได้ไฟล์ นามสกุล .sql