มาสร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลโดยไม่ใช้ Auto Save ของ Navicat.กันดีก่า
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จักรกฤษณ์ แม้นเหมือน สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

          โปรแกรม Navicat เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก และเครื่องมืที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายตัว ได้แก่ MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle PostgreSQL โปรแกรมมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ใช้จัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง และยังมีส่วนในจัดการ Stored Procedures, Events, Triggers, Functions, Views เป็นต้น และยังมีส่วนของการนำเข้าส่ง/ออกข้อมูล การ Backup, Restore  

          จากความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรมที่มีอยู่มากมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล และสร้างความมั่นใจกับทุกกิจกรรม เช่น การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นขอเสนอวิธีการ ทำ commit เองเพื่อลดความผิดพลาดระหว่างที่ดำเนินการกับข้อมูบล โดยวิธีการดังนี้

 

1.    เมนูให้เลือก Tools > Option..

 

2.    คลิก Date & Grid

 

 navicat1.JPG

3.    ที่ Auto Commit ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วกดปุ่ม OK

 

4.    ทดสอบโดยการเปิดตารางข้อมูล สังเกตว่าจะมีแทบ Commit และ Rollback เพิ่มขึ้นมา ดังนั้น เมื่อได้มีการดำเนินการกับข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข ให้กดปุ่ม Commit เอง แต่ถ้าต้องการยกเลิกที่ทำไปทั้งหมด กดปุ่ม Rollback

 

navicat2.JPG

 

 

 

5.    โปรแกรมจะขึ้นข้อความ เพื่อให้ยืนยัน ดังนี้

navicat3.JPG