การแก้ปัญหาเมื่อ server อ่าน file type ของเอกสารที่ upload ไม่ถูกต้อง
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นัฐพร ยะโสวงษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

          ในปัจจุบันมีการพัฒนา ระบบอยู่บนเครื่อง web-dev เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วจึงนำโปรแกรมที่พัฒนาไปติดตั้งที่เครื่อง server จริงของหน่วยงานนั้นๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ ขั้นตอนการอ่านข้อมูลภายในเอกสารที่ทำการอัพโหลดขึ้นไปยัง server ไม่สามารถทำได้ โดยอาจเกิดจากการ config ของเครื่อง server ที่อาจต่างกันกับเครื่อง web-dev ที่พัฒนา

 

          ปัญหาที่พบ คือ เมื่ออัพโหลดเอกสารเข้าไป ซึ่ง เป็น .xls หรือ .xlxs เช่น TimeLog.xlsx

file type ที่ควรจะอ่านค่าได้ ต้องเป็น Excel แต่ server ทำการอ่านค่าได้เป็น HTML ทำให้ไม่สามารถอัพโหลดเอการนั้นๆ ได้ ดังภาพ

 

          การแก้ไขปัญหาทำได้โดยการ อัพโหลดเอกสารขึ้นไปไว้บน server ก่อน จากนั้นจึงทำการอ่านข้อมูลในไฟล์เอกสาร ดังนี้

capture-20160226-142446.png 

       1. สร้าง target directory ที่จะนำเอกสารไปเก็บไว้ ในที่นี้ผู้เขียนจะเก็บไว้ที่ directory ชื่อ temp ซึ่งสร้างไว้ที่ชั้นเดียวกับ application ดังหมายเลข 1

       2.สร้าง target file ซึ่งเป้น path ของไฟล์ที่จะเก็บอยู่บน server ดังหมายเลข 2

       3.ทำ การย้าย file ที่ทำการอัพโหลด ไปไว้ที่ target file โดยใช้ ฟังก์ชัน move_uploaded_file() เพื่อนำไปใช้อ่านข้อมูลต่อไป ดังหมายเลข 3


          จากวิธีการดังกล่าวเมื่อผู้เขียนนำมาใช้กับการพัฒนาโปรแกรม พบว่าสามารถแก้ไขปัญหา server อ่านข้อมูล file type ของเอกสารที่ upload ไม่ถูกต้อง ได้