สร้าง datepicker ไม่ให้สามารถเลือกวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้นได้
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พิสุทธิ์ ยาโน สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 4 ครั้ง

          สำหรับการเขียนหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลในรูปแบบวันที่นั้น ปัจจุบันผู้เขียนมักจะตรวจสอบวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดในส่วนของคอลโทรลเลอร์ โดยนิยมใช้การ validation ด้วย function callback ซึ่งจะต้องเขียนโค๊ดหลายบรรทัดในการเช็คเงื่อนไขดังกล่าว

 

          ผู้เขียนจึงได้หาสคริปต์ที่สามารถ disabled วันที่ที่ไม่สามารถเลือกได้ใน datepicker ในส่วนของหน้า view เพื่อให้โปรแกรมไม่ต้องเช็คเงื่อนไขนี้ ในฝั่งของ controller และเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น

 

          ขั้นตอน 1 download สคริปต์ที่ http://www.urimalo.com/assets/admin/plugins/bootstrap-datepicker/js/bootstrap-datepicker.js นำมาวางไว้ในโปรแกรมที่เราพัฒนา

 

          ขั้นตอนที่ 2 เขียน สคริปต์ใน view ดังภาพ

 

          ขั้นตอนที่ 3 เขียน form input

 

          ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบโปรแกรม จะแสดงผลดังภาพ จะเห็นว่าโปรแกรมจะไม่ยอมให้เราเลือกวันที่ ที่น้อยกว่าวันเริ่มต้น