การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ MS EXCEL
8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จิรภา สุจิรานุธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 8 ครั้ง

          จากการอบรมหลักสูตร BUU Training BI Solution Train the Trainers โดยการนำ MS EXCEL มาเป็นตัวช่วยในการทำ จึงมองเห็นว่าเราสามารถนำความสามารถของ EXCEL มาประยุกต์ใช้งานบางอย่างได้เลย ยกตัวอย่าง เช่น การติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ปัจจุบัน เราจะนับจำนวน record ใน table ที่ผู้พัฒนาคาดว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่า มีการใช้งานระบบ (ไม่ต้องรบกวนผู้ใช้งาน) ซึ่งเราจะเห็นเฉพาะตัวเลข ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่ามีการเคลื่อนไหวของตัวเลขอย่างไร

          ตัวอย่างการเก็บจำนวน record ในแต่ละเดือน ดังภาพด้านล่าง

          เราจะนำ sparklines มาใช้งาน ซึ่งมี ๓ ประเภท คือ Line Column และ Win/Loss เราลองใช้ Line ก่อนนะคะ

          เริ่ม แรก คลิกที่เซลล์ F1 ก่อนนะคะ และคลิกที่ Line จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอ Create Sparklines มาให้ ให้เราคลิกเลือก B1 ถึง E1 (จะมีไข่ปลาล้อมรอบ) ดังภาพด้านล่าง

 

          คลิกปุ่ม OK จะได้เส้นแนวโน้ม ดังภาพด้านล่าง

          ให้เราใช้ auto fill เพื่อ copy เส้นกราฟ ไปยัง F2 ถึง F8 ดังภาพด้านล่าง

          จาก ภาพด้านล่าง เราจะเห็นว่าแต่ละระบบยังมีการใช้งานอยู่ ระบบที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘ มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพราะกราฟชี้ขึ้นเรื่อย ๆ ระบบที่ ๖ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีการหยุดใช้งานไป แต่ในเดือนมีนาคมกลับมาใช้งานต่อ ก็ถือว่ายังมีการใช้งานอยู่ ถ้าระบบไหน ปลายเส้นกราฟเป็นเส้นขนานไปเรื่อย ๆ เราก็ต้องมาวิเคราะห์หรือสอบถามไปยังผู้ใช้งานเพื่อทราบสาเหตุต่อไป

 

การปรับเปลี่ยน

          ให้คลิกที่ tab DESIGN และลอง tick เลือก ทำให้กรอบสีแดงได้เลยนะคะ

 

          แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนจาก Line เป็น Column สามารถทำง่าย ๆ โดยคลิกที่ Column ดังภาพด้านล่าง

 

          เลือกเป็น Column