การคิด
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เปิดอ่านแล้ว 6 ครั้ง
ไฟล์แนบ : การคิด , การคิด2

องค์ความรู้หัวข้อเรื่อง “การคิด”

 

               อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกันถอดรหัสความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดนิสิตต่อโดยการนำหนังสือของท่านศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต หนังสือบริหารอย่างผม มาถอดรหัสความรู้จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

               1. รู้จักธรรมชาติ น้ำในภาชนะ ไม่ว่าจะทำอะไรคงหนีธรรมชาติไม่พ้น “น้ำ” นั้น คือธรรมชาติ ใส่ขวดมันก็เป็นขวด ใส่กระโถนมันก็เป็นกระโถน แต่ในท้ายที่สุดมันก็ยังเป็นน้ำอยู่ดี คำถามในวันนี้ครับการจัดการทั้งหลายทั้งปวง บริบทก็คือสิ่งที่มันใส่น้ำเพราะฉะนั้นบริบทอย่างไรมันก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับบริบท นั่นคือหลัก ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็หนีบริบทไม่พ้น น้ำยังไงก็เป็นน้ำ  กลยุทธ์ในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับเรื่องการตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ณ เวลานั้น กลยุทธ์ในการปรับตัวในชีวิตในการทำงาน เขาทำกันอย่างไรต้องปรับตัวทำตามกับเขาเปรียบเสมือนน้ำ ที่แปรสภาพปรับตัว ตามภาชนะที่บรรจะเช่นกัน ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็หนีไม่พ้น น้ำยังไงก็เป็นน้ำ

               2.  เรียนรู้จากตนเอง ประสบการณ์ที่ดีที่สุด คนเราจะทำอะไรออกมาต้องมีการลองผิดลองถูกหากทำแล้วผิดก็ต้องมีการพิจารณาไตรีตรองหาสาเหตุที่ทำผิด และนำสาเหตุที่ทำผิดนั้นมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การเลียนแบบการกระทำก่อนได้แต่ต้องนำมาพัฒนาต่อยอดทั้งของตนเองและคนในองค์กร และการที่เราพัฒนาตนเองนั้นถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้เรามีความรู้ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ของตัวเองเป็นข้อได้เปรียบให้เรามีศักยภาพเหนือคู่แข่ง

               3.  บริหารแบบถมเนิน ไม่ถมบ่อ ในการการดำเนินธุรกิจ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์กรจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและเป็นผู้นำทางธุรกิจ ถ้าเราสามารถพิจารณา วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ว่าอะไรคือ การถมเนิน อะไรคือการถมบ่อ

               4.  เก่ง บวก ศรัทธา จึงจะไปรอด การบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการหรือธุรกิจใด ๆ ก็ตาม การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราเก่งแต่ลูกน้อยไม่ศรัทธา เคารพ เชื่อฟัง ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เกิดการต่อต้านไม่ยอมรับธุรกิจและกิจการก็จะล้มในที่สุด หากเราสามารถทำให้ลูกน้องยอมรับและศรัทธาจนก่อเกิดการปฏิบัติงานเป็นทีมได้ธุรกิจหรือกิจการนั้นก็จะประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

               5.  ทฤษฎีบริหาร 4 ทิศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในการทำธุรกิจแต่ละประเภทนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งรอบด้านด้วยกัน อันดับแรกต้องดูที่ตัวเองก่อน ด้านล่างต้องดูลูกน้องหากลูกน้องทำงานมีคุณภาพนั่นก็คือเราบริหารตัวเองดี อันดับสอง การมีเครือข่ายที่ดีนั่นก็คือเพื่อนรอบข้างหรือมีพันธมิตรทางธุรกิจต้องบริหารให้ดี และสุดท้าย คือ การบริหารนาย หากเราบริหารจัดการงานดี งานสำเร็จจะเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้า เพราะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้และเจริญเติบโต