การ Export Excel หลายsheet ในไฟล์เดียว
9 เมษายน พ.ศ. 2557 นัฐพร ยะโสวงษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 7 ครั้ง

ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า การ Export Excel หลายsheet ในไฟล์เดียว

เล่าโดย  นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์

เล่าเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สรุปโดย นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์

เมื่อต้องการสร้าง sheet ที่ 2 ให้ใช้คำสั่ง createSheet(); แล้วตามด้วยข้อมูลที่ต้องการแสดงใน sheetที่ 2 จากนั้นตามด้วยคำสั่ง getActiveSheet()->setTitle('ชื่อที่ต้องการ'); เพื่อสร้างชื่อsheet ดังต่อไปนี้


จากนั้น ให้ใส่ header สำหรับ export excel ดังต่อไปนี้


ผลลัพท์ที่ได้

 

นำไปประยุกต์ใช้กับระบบรับสมัครที่ต้องการ รายงานข้อมูลการรับสมัครแยกตามสาขาวิชา


แหล่งที่มา

http://witkub.blogspot.com/2011/01/phpexcel.html


DOWNLOAD Libraries

http://phpexcel.codeplex.com/releases/view/26479