เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วยเครื่องมือใน MS Word
9 เมษายน พ.ศ. 2557 Pissamai Numchan สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านแล้ว 2 ครั้ง

เป็นเทคนิคที่ทำให้ MS Word พูดและแปลภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่บ่อย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บางครั้งต้องการรู้คำศัพท์ 


หรือการอ่านออกเสียงในคำที่ต้องการ โดยไม่ต้อง  เสียเวลาเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กันเลยทีเดียว วิธีทำให้ MS Word พูดและแปล ทำได้ดังนี้

 1 คลิกแถบเครื่องมือ REVIEW 2 เลือกเครื่องมือ Translate แล้วคลิกที่ Mini Translator (เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แปลเป็นภาษาอะไร) โดยเลือกที่ Translation Language Options 

แล้วเลือกการแปลภาษาว่าจะแปลจากภาษาอะไร ไปเป็นภาษาอะไร ดังตัวอย่างจะเลือก แปลจากภาษาอังกฤษ ไปเป็นภาษาไทย แล้วกดปุ่ม OK 3 การใช้งาน เพียงนำเมาส์ไปลากคลุมข้อความที่จะให้โปรแกรม

 MS Word อ่านออกเสียงก็จะมีกล่องข้อความเล็ก ๆ แปลภาษาให้ นำเมาส์ไปอยู่ที่หน้าต่างแปล แล้วคลิกปุ่ม Play โปรแกรมก็จะอ่านออกเสียงให้เราได้ฟังแล้วค่ะ